Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest MAJMAT Mateusz Felczyński z siedzibą w Sierakowicach Prawych(96-100), nr 135A, tel. +48 505 700 777, email: kontakt@majmat.pl .

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w celu:

− wykonania umowy, jeżeli taką Pani/Pan zawarli z MAJMAT,

− wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),

− prowadzenia działalności gospodarczej przez MAJMAT,

− zarządzanie możliwościami sprzedażowymi dla MAJMAT.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zamówienia.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przedstawionych powyżej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane osobowe pokazujemy wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zamówień (np. podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, płatnicze).

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i polityką MAJMAT oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

− wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

− przenoszenia danych,

− wniesienia skargi do organu nadzorczego,

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez email: kontakt@majmat.pl.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsza informacja nie zmienia warunków współpracy pomiędzy firmami współpracującymi z MAJMAT i ma charakter czysto informacyjny.

Oferta

zadzwoń, zapytaj o szczegóły, napisz wiadomość - dowiesz się więcej!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

+48 505 700 777

biuro@majmat.pl